2013

Idén om Karlastaden har förankrats hos kommunen under flera år och leder till att kommunen medger planändring och backar upp projektet.

Serneke har sedan flera år tillbaka förvärvat fastigheter där Karlastaden ska växa upp.

Arkitekttävling för Karlatornet startas upp. Tävlingen utlyses av Serneke i samråd med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Älvstranden Utveckling AB.

 

2014

Tävlingen fortsätter och till slut står den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill som vinnare och får äran att rita skyskrapan. Men lika stor del i vinsten har deras samarbetspartner – den välrenommerade danska arkitektbyrån Entasis, vars ansvarsområde var utformningen av Karlastaden.

Kommunen beslutar formellt om planändring samt att planarbetet är ett prioriterat projekt i deras hantering.

Serneke förvärvar Zinken Weland fastigheten och tecknar avtal om förvärv av fastigheten Kratos från Älvstranden Utveckling AB.

 

2015

Serneke förvärvar ytterligare en fastighet, Lindholmen 1:13, samt säljer byggrätter i Karlastaden till Hemsö och Robert Dicksons Stiftelse.

 

2016

NREP förvärvar 50% av aktierna i Karlastadens projektbolag.

 

2017

I juni påbörjas markarbeten med tung anläggningsverksamhet för Karlatornet. Det är 58 pålar som ska gjutas och hålla tornet på plats vilket kräver extrema metoder av borrning i berget.

Det är ett unikt projekt som satts igång med experter från flera delar av världen inblandade. Detaljplanen vinner laga kraft och nu ansöks det om bygglov.

 

2018

Fortsatt arbete med grävpålar för Karlatornet. Byggnation av tornet påbörjas och först ut är källare och garage såklart.

Rivning påbörjas för att bereda plats för kvarter Cassiopeja, Aries, Capella och Paviljongen. I och med detta stängs en liten del av norra Karlavagnsgatan av.

I slutet av 2018 påbörjas grundläggning av kvarter Callisto, Lynx och Virgo.

Serneke förvärvar NREP:s aktier och blir därmed helägare av Karlastaden.

 

2019

Byggnation påbörjas av kvarter Callisto, Lynx och Virgo. I slutet av 2019 påbörjas rivning, så att kvarter Auriga kan påbörjas, samt byggnation av kvarter Capella.

Fortsatt byggnation av Karlatornet.

Säljstart för bostäder i kvarter Lynx.

 

2020

Byggnation av kvarter Auriga och Capella. Fortsatt byggnation av kvarter Callisto, Lynx och Virgo. Byggandet av Karlatornet rullar på.

 

2021

Första delen av Karlastaden ska vara färdig till sommaren och Göteborgs 400-årsjubileum. Först ut är Karlatornet och kvarter Callisto, Lynx, Virgo och Capella.

 

2022

Byggnation pågår av kvarter Cassiopeja, Aries, Auriga och Paviljongen.

 

2023

I början på 2023 kommer kvarter Auriga vara klart, ett tornhus på 36 våningar med 30 våningar bostäder. På de nedre våningarna ska förskola, kontorslokaler, kulturcentrum och butiker och restauranger rymmas.

Fortsatt byggnation av kvarter Cassiopeja och Aries och Paviljongen.

 

2024-2025

I början på 2024 kommer kvarter Aries och Paviljongen stå klara. Kvarter Aries är en blandfastighet på totalt 12 våningar med 9 våningar bostäder och 3 våningar kontor. Butiker och restauranger finns i bottenplan samt troligtvis livsmedelsbutik. Paviljongen kommer erbjuda en saluhall med en offentlig trädgård på taket.

Sist ut är kvarter Cassiopeja som är ett tornhus på 43 våningar med bostäder och eventuella kontorslokaler. Butiker och restauranger i bottenplan.

Välkommen till Karlastaden.