Ändra vy

Tornhus på 245 meter med bostäder på våning 5-73. Allmän utsiktsplats och skybar på våning 69. Hotell i anslutande byggnad.

Kontorsfastighet på 7 våningar med lekplats på taket som hör till förskolan i Auriga. I bottenplan blir det butiker och restauranger.

Blandfastighet där högsta delen är 17 våningar innehållande ca 110 bostäder, fem våningar kontor samt butiker och restauranger i bottenplan.

Bostadshus på 27 våningar med butiker och restauranger i bottenplan.

Tornhus på 43 våningar. Bostäder och eventuella kontorslokaler samt butiker och restauranger i bottenplan.

Fastighet på totalt 12 våningar med bostäder samt butiker och restauranger i bottenplan. Troligtvis även livsmedelsbutik. 2015 köpte Robert Dicksons stiftelse viss del i denna byggrätt.

Tornhus på 36 våningar med 30 våningar bostäder. Auriga är en av de större byggnaderna där det både ryms kulturcentrum, förskola, kontorslokaler och butiker samt restauranger i bottenplan. 2015 köpte Robert Dicksons stiftelse viss del i denna byggrätt.

Blandkvarter med bostäder på 17 våningar samt troligtvis äldreboende, gymnasieskola, BmSS-boende samt vårdcentral. Denna byggrätt såldes 2015 till Hemsö.

Saluhall med offentlig trädgård på taket.