Karlastaden kommer att bestå av 8 kvarter och 1 paviljong. I samtliga bottenvåningar kommer det att finnas butiker och restauranger. Totalt kommer det att finnas 2000 lägenheter i området. Därutöver kommer även skola, kulturcentra, grönområden och hotell att finnas.

Det är en konst att skapa en blandstad, att mixa bostadsrätter med hyresrätter, äldreboende med förskola, hotell med kulturcentra. Och det är just blandningen som är så viktig för att få människor att vilja bo, leva och verka i Karlastaden. Genomgående kommer det att vara butiker i gatuplan, kontor ovanför och bostäder högst upp. Unikt för Karlastaden är dessutom att gaturummen mellan husen i hela stadsdelen är levande och kommer att bubbla av liv, spännande butikskoncept och aktiviteter, dygnet runt.

 

Snabbfakta

 • Ligger på Lindholmen – en stadsdel längs med älven på Hisingen i Göteborg
 • En blandstad med bostäder, kontor, butiker, restauranger och kulturcentrum – bland annat!
 • Skolor och service som t ex vårdcentral och bibliotek
 • Cirka 2000 lägenheter
 • Totalt 8 kvarter och 1 paviljong
 • Först ut är Karlatornet – 245m högt & 73 våningar. Karlatornet blir Nordens högsta hus med planerad inflyttning 2021
 • Allmän utsiktsplats på våning 69 i tornet
 • Saluhall i paviljongen
 • Trädgårdar på vissa av taken
 • Hotell i anslutande byggnad till tornet
 • Områdets markyta är 31 000 kvm. Hela 270 000 kvm ska bebyggas – varav ca 70 000 kvm är lokalyta och ca 200 000 är kvm bostäder