En stadskärna som får alla göteborgare att lyfta blicken och sträcka på sig.

Karlastaden kommer att bli en attraktiv, förtätad blandstad som kröns av en skyskrapa som sträcker sig 245 meter rakt upp i luften. Helt enkelt för att ibland är det smartaste sättet att bygga tätt att bygga högt.

Det är människor som skapar attraktiva områden. Människor som besöker restauranger, caféer och skapar underlag för butiker och servicefunktioner. Trots att vi sägs vara reserverade här uppe i Norden, så är det när det är trångt och tätt som vi trivs. Det är då spontana möten uppstår, idéer föds och gemenskap och trivsel skapas. Om människorna trivs, då stannar de. Och stannar de, då har man skapat en stadsdel som lever.

Karlastaden blir en nyskapande stadskärna, det kan du se på långt håll.

Nyckeln till en hållbar och attraktiv stadsmiljö och ett hållbart levnadssätt ligger i människans beteende. Är något roligt stimulerande och inte innebär allt för mycket motstånd – då är vi pigga på att hoppa på tåget (eller spårvagnen) och undersöka saken.

Därför måste vi se till att det hållbara alternativet blir det enklaste, snabbaste, billigaste och roligaste. Det gör vi genom att tänka annorlunda, nytt – och högt.

Så för att skapa ett nytt attraktivt läge i Göteborg tänkte vi bortåt och uppåt. Knappt tio minuter från city (med kollektivtrafiken) hittar man Lindholmen och Karlastaden. Det är här vi kommer att bygga vår idé om en förtätad blandstad med ca 2 000 lägenheter  – bostadsrätter, hyresrätter, kontor, butiker, restauranger, vårdcentral, skola med mera. Och mitt i alltihop reser sig det 245 meter höga Karlatornet, som ett tydligt bevis på att en ny stadsdel har kommit till stan. Och att en förtätad blandstad kan byggas på både bredden och höjden.

Det vi inte får plats med på marken lägger vi på taken.

På avstånd kan Karlastadens höga byggnader se imponerande ut. Men tittar man närmare så ser man att de även är välkomnande och genomtänkta. Till exempel så ersätts eller kompletteras den traditionella gårdsmiljön av takterrasser och uteplatser på olika höjdnivåer, vilket ger skyddade platser för barn att röra sig på. Vissa tak ger plats för odling, parkmiljö och rekreation, medan andra kan utformas som idrotts- eller lekytor. Vissa byggnaders takterrasser blir publika, medan andra kommer att användas för de som bor eller arbetar där.

Som en modern stadsdel med hållbarhet som grundfundament, där alla är välkomna.

Karlastaden är en del av en större helhet: Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom Vision Älvstadens inriktning att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapas en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen.

Läs mer om Vision Älvstaden HÄR