Detaljplanen för Karlastaden på Lindholmen i Göteborg har vunnit laga kraft. Nu inväntas bygglov och den officiella byggstarten av den nya stadsdelen är nära.

Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklaganden som kommit in mot Göteborgs stads kommunfullmäktigebeslut kring detaljplanen gällande Karlavagnsplatsen, där den nya stadsdelen Karlastaden ska växa fram. Inga ytterligare överklaganden har kommit in och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft.

Karlatornet, som är den högsta byggnaden i Karlastaden, planeras stå klart 2021 och är den första byggnad som kommer påbörjas. Totalt omfattar den nya stadsdelen åtta kvarter med cirka 2 000 bostäder, kontor och kommersiella lokaler. I slutet av 2018 påbörjas även grundläggning av kvarter 2, 3 och 4.

– Det här är naturligtvis ett fantastiskt roligt besked. Vi är många här på Karlastaden som arbetat hårt för detta och nu ser vi fram emot bygglovet, säger Christer Klint, t.f. VD på Karlastaden Utveckling.

Karlastaden Utveckling AB är det projektbolag, ägt gemensamt av Serneke Group AB och NREP, som utvecklar den nya stadsdelen med bostäder och kommersiella fastigheter.

För mer information, kontakta:

Christer Klint, t.f. VD Karlastaden Utveckling AB

Tel: +46 703 40 34 10

christer.klint@karlastaden.se

Mer information om Karlastaden finns på www.karlastaden.se