Förenkla din vardag direkt från hemmet.
 

Karlastaden Service är ett bolag som kommer att arbeta med att förenkla vardagen för de boende i Karlastaden. Bland annat kommer en app för boende att göra det enkelt att nyttja olika tjänster.

Valfrihet från en app

I Karlastaden kommer boende via appen att få stor valfrihet i att agera direkt från ett uppkopplat hem – oavsett om det gäller att jobba hemifrån med tillgång till snabb uppkoppling eller med ett knapptryck boka tvätt- och städhjälp, en gym- eller spavistelse, beställa mat från närliggande restauranger, se över sin energiförbrukning eller kommunicera med grannar.

Mobilitet

För att skapa en levande stadsdel och göra det enkelt att ta sig till och från Karlastaden med minimal miljöbelastning kommer boende, verkande och besökare kunna abonnera på mobilitet som tjänst, med färdsätt som busskort, lånebil och cykel. Här kommer även finnas traditionella parkeringsmöjligheter, men med smartare parkeringssystem som nyttjar platserna effektivt och tar bort p-böter.

Smarta system
Med fokus på att skapa en hållbar stadsdel ska ett smart energisystem göra det möjligt att kyla ner och värma delar av stadsdelen med återvunnen energi. Även systemet för sophantering är ”smart”. Soporna sorteras i olikfärgade påsar, som kastas ner från såväl första som 73:e våningen, och därefter delas upp automatiskt.

Karlastaden - en "smart stadsdel".