Testa Karlastadens mobilapp och var med och utveckla Göteborgs modernaste stadsdel

Karlastaden ska bli en smart och nytänkande stadsdel med moderna tekniska lösningar. Men hur ser framtidens stad ut, vilka nya funktioner kan vi vänta oss i vardagen och vad efterfrågas? Projektets innovationsgrupp har låtit ta fram en mobilapp där användaren kan testa olika scenarion, poängsätta funktioner och lämna egna kommentarer och synpunkter. Svaren kommer sedan att användas som underlag för den fortsatta utvecklingen av Karlastaden.

Appen visas som om användaren bor i Karlatornet och funktionerna fokuserar på boende, hotelltjänster och transport. Två frågeställningar är just nu av extra intresse och därför längre utvecklade i appen – det handlar om appstyrda lås och olika lösningar för Karlastadens bilpool. Stort värde sätts på att användaren tar sig tid att reflektera och svara utförligt på frågorna, då mycket av det som presenteras i appen utgår från digitala lösningar som ännu är oprövade i fastighetsbranschen.

Appen finns att ladda ner gratis på AppStore och Google Play (sök på Karlastaden). Alla som besvarar frågeställningarna i slutet av ett scenario via den gula pratbubblan deltar i en utlottning av två stycken appstyrda lås från företaget Glue. (Tävlingen pågår fram till 2017-07-31). Detta låsvred installeras på ett befintligt lås hemma och innebär att man enkelt kan låsa/låsa upp via en app för att släppa in matleveranser, barnen eller hundvakten. Läs mer om Glue här: https://www.gluehome.com/services 

OBS! Det är inte säkert att alla funktioner som visas i appen kommer att realiseras.