Se Göteborg växa fram

Älvstranden Utveckling har tagit fram en film som visar hur Göteborg kommer att expandera de kommande åren. Allt enligt vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt där 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser ska skapas i Göteborgs centrum. Självklart har Karlastaden och Karlatornet en central plats i staden som växer fram.