Nu börjar samrådet för Karlastaden

​​På samrådet ges göteborgarna chansen att tycka till om projektet Karlastaden.

​​Samrådutställningen ställs ut på Stadsbyggnadskontoret, Älvrummet och Älvstrandens bibliotek den 3 februari-15 mars 2016.
När samrådstiden är över bearbetas medborgarnas synpunkter och ett färdigt detaljplaneförslag tas fram och ställs ut för granskning. Efter det kan ett antagande av detaljplanen ske och överklagas inte projektet bör vi kunna komma igång och bygga i början av 2017.

Har du inte möjlighet att ta dig till samrådsutställningen så kan du se planscherna som ingår i dokumentet här (10 MB)

Läs mer om planarbetet på Stadsbyggnadskontorets sida.