Detaljplanen godkänd i Byggnadsnämnden

Idag godkände Byggnadsnämnden detaljplanen för Karlastaden och vi är ytterligare ett steg närmare byggstart. Nu väntar beslut om antagande i Kommunfullmäktige i mitten av juni.