Detaljplanen för Karlastaden antagen

Igår kväll antog kommunfullmäktige i Göteborgs Stad detaljplanen för Karlastaden. Därmed tog ett av Göteborgs största byggprojekt ett avgörande steg mot genomförande.

Efter hårt arbete från alla involverade i projektet är detaljplanen antagen och nu väntar en överklagandeperiod på tre veckor innan den vinner laga kraft. Bygglovsprocessen för Karlatornet kommer att pågå under tredje kvartalet med sikte på en byggstart under hösten 2017.

Nu påbörjas saneringsarbetet

Tidigt i morse anlände maskinerna till den stora parkeringsytan på Lindholmen för att sanera marken där en del av Karlastaden så småningom ska växa fram. Klockan 10:27 bröts den första asfalten. Parkeringen är avstängd från och med idag 16 juni och information har gått ut till företag och verksamheter i närheten.