Byggrätter säljs i Karlastaden

Via det gemensamma projektbolaget Karlastaden Holding AB, påbörjar Serneke och NREP inom kort försäljning av kommande bostadsbyggrätter bredvid Karlatornet.

Byggrätterna i Karlastaden avser flerbostadshus med höjder mellan 16 och 43 våningar. Byggrätterna omfattar totalt cirka 94 000 kvadratmeter ljus BTA för bostäder vilket innebär cirka 1 000 nya lägenheter. Sernekes och NREPs gemensamma projektbolag fortsätter att äga och utveckla området.

– Vi ser fram emot att bjuda in ett antal nya aktörer som delar vår vision om att utveckla Karlastaden till en attraktiv, ny och spännande stadsdel, säger Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling. Gemensam utveckling av Karlastaden Karlastaden ska bli en blandstad med omkring 2 000 lägenheter – bostadsrätter, hyresrätter, kontor, butiker, restauranger, vårdcentral, skola med mera på sammanlagt omkring 275 000 kvadratmeter. Mitt i Karlastaden reser sig den 240 meter höga skyskrapan Karlatornet, som ett tydligt bevis på att en ny stadsdel har kommit till staden.

– Det gemensamma bolaget ska finansiera den fortsätta utvecklingen av Karlastaden genom att utnyttja övervärdet i projektet samt intäkter från försäljning av byggrätter, bostäder och kommersiella fastigheter. Detta är ett viktigt steg på vägen mot att bygga en av Sveriges modernaste och mest spektakulära stadsdelar, säger Patrik Lindström. JLL Capital Markets anlitades som rådgivare för genomförandet av transaktionerna.