Välkommen till Göteborgs nya stadskärna. Nu bygger vi Karlastaden, ett modernt och förtätat centrum med allt som gör en stad till en stad. Mitt i tronar dessutom Nordens högsta bostadshus.

En stadskärna som får alla göteborgare att lyfta blicken och sträcka på sig.

Karlastaden kommer att bli en attraktiv, förtätad blandstad som kröns av en skyskrapa som sträcker sig 240 meter rakt upp i luften. Helt enkelt för att ibland är det smartaste sättet att bygga tätt att bygga högt.

Fakta om Karlastaden

Projektet/området omfattar en markyta på ca 32 000 kvm och totalt kommer området bestå av 10 kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Karlastaden utvecklas helt i Sernekes regi och har en beräknad omsättning på 10 miljarder över 4-5 år. Ola Serneke, VD och grundare till Serneke Group, är själv initiativtagare till projektet.

I filmen nedan kan du, med hjälp av VR-teknik, få en inblick i hur Göteborgs nya stadskärna kommer att se ut.  

Älvstaden

Projektet Karlastaden är en del av en större helhet: Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom Vision Älvstaden inriktning att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapas en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer om det här: www.alvstaden.se

Det är inte bara byggnaden som är hög, utan även logiken bakom.

Nu får Göteborg sin första riktiga skyskrapa som också blir Nordens högsta byggnad. Byggnaden blir 240 meter hög (med utsiktsplats tillgänglig för allmänheten) och dess placering på Lindholmen gör att siluetten kommer att vara synlig både från älven och från stadens centrum. Den kommer helt enkelt att förändra Göteborgs siluett för all framtid.

 

Hitta hit

Ta sikte på Karlatornet bara. Men innan den är färdigbyggd och tronar över Lindholmen så får du använda vägbeskrivningen nedan.

Linbana rakt över älven till Lindholmen!

Idag passerar cirka 400 000 människor över älven varje dag. När Norra Älvstranden växer och citykärnan i framtiden är tänkt att sträcka sig över vattnet kommer antalet troligen att öka stort. En linbana över älven skulle då vara en smart kollektivtrafiklösning. Titta själv så får du se.

2016-06-29

10:31

NREP köper in sig i Karlastaden

NREP förvärvar, genom Nordic Strategies Fund II, 50 procent av Karlastaden. Förvärvet baseras på den kommande detaljplanen och görs med ett förväntat totalt underliggande byggrättsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor. Serneke och NREP bildar för ändamålet ett hälftenägt joint venture-bolag som kommer utveckla bostäder och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen.

2016-05-26

08:58

Karlastaden hållbarhetscertifieras

Serneke certiferar Karlastaden enligt BREEAM Communities. Det brittiska systemet för hållbarhetscertifiering är ett av de mest erkända i världen och berör ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och bedömer områden som energi, samhällsplanering och biologisk mångfald.

2016-03-07

16:17

Se Göteborg växa fram

Älvstranden Utveckling har tagit fram en film som visar hur Göteborg kommer att expandera de kommande åren. Allt enligt vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt där 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser ska skapas i Göteborgs centrum. Självklart har Karlastaden och Karlatornet en central plats i staden som växer fram.

Var ligger Karlastaden?

På Hisingen, knappt tio minuter från city (med kollektivtrafiken) hittar man ett område som heter Lindholmen och norr om Lindholmsallén vid Karlavagnsgatan – där ligger Karlastaden.

När kommer Karlastaden vara klart för inflyttning?

Inflyttningen i Karlatornet är planerad från 2020 och ambitionen är att stora delar av området ska vara klart några år senare.

Kontakt

Intresserad av att bo här? Läs mer här: karlatornet.se

Vill du veta mer om projektet? Kontakta info@serneke.se

Intresserad av att hyra lokal här? Kontakta:  

Fredrik LindhProjektutvecklare Serneke Projektutveckling
Fredrik.Lindh@serneke.se
Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
Mobil: +46 70 431 51 25

Fredrik Karlsson, Vice VD  Serneke Projektutveckling
fredrik.karlsson@serneke.se
Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
031-712 97 02