Välkommen till Göteborgs nya stadskärna. Nu bygger vi Karlastaden, ett modernt och förtätat centrum med allt som gör en stad till en stad. Mitt i tronar dessutom Nordens högsta bostadshus.

En stadskärna som får alla göteborgare att lyfta blicken och sträcka på sig.

Karlastaden kommer att bli en attraktiv, förtätad blandstad som kröns av en skyskrapa som sträcker sig 240 meter rakt upp i luften. Helt enkelt för att ibland är det smartaste sättet att bygga tätt att bygga högt.

Fakta om Karlastaden

Området omfattar en markyta på ca 32 000 kvm och kommer bestå av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Karlastaden utvecklas i samarbete mellan Serneke och NREP och har en beräknad omsättning på 10 miljarder kronor över 4-5 år. Ola Serneke, VD och grundare till Serneke Group, är själv initiativtagare till projektet.

Gå runt i Karlastaden i 3D vy

Älvstaden

Karlastaden är en del av en större helhet: Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom Vision Älvstadens inriktning att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapas en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Läs mer om det här: www.alvstaden.se

Det är inte bara byggnaden som är hög, utan även logiken bakom.

Nu får Göteborg sin första riktiga skyskrapa som också blir Nordens högsta byggnad. Byggnaden blir 240 meter hög (med utsiktsplats tillgänglig för allmänheten) och dess placering på Lindholmen gör att siluetten kommer att vara synlig både från älven och från stadens centrum. Den kommer helt enkelt att förändra Göteborgs siluett för all framtid.

 

Hitta hit

Karlastaden växer fram på Lindholmen i Göteborg. Om några år kan du bara ta sikte på Karlatornet när du ska hit, men innan det är färdigbyggt är det lättast att kika på kartan nedan.

Linbana rakt över älven till Lindholmen!

Idag passerar cirka 400 000 människor över älven varje dag. När Norra Älvstranden växer och citykärnan i framtiden är tänkt att sträcka sig över vattnet kommer antalet troligen att öka stort. En linbana över älven skulle då vara en smart kollektivtrafiklösning. I januari 2017 startade arbetet med detaljplanerna för den nya linbanan och projektet ska stå klart 2021.

2017-01-05

13:42

Årets bästa detaljplan

​Karlastaden har utsetts till årets bästa detaljplan av Yimby Göteborg, en förening som verkar för stadsutveckling. I sin genomgång av detaljplaner för bostäder 2016 konstateras en del intressant fakta.

2016-12-22

08:11

Byggrätter säljs i Karlastaden

Via det gemensamma projektbolaget Karlastaden Holding AB, påbörjar Serneke och NREP inom kort försäljning av kommande bostadsbyggrätter bredvid Karlatornet.

2016-06-29

10:31

NREP köper in sig i Karlastaden

NREP förvärvar, genom Nordic Strategies Fund II, 50 procent av Karlastaden. Förvärvet baseras på den kommande detaljplanen och görs med ett förväntat totalt underliggande byggrättsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor. Serneke och NREP bildar för ändamålet ett hälftenägt joint venture-bolag som kommer utveckla bostäder och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen.

Var ligger Karlastaden?

Karlastaden ska växa fram på Lindholmen i Göteborg, norr om Lindholmsallén och längs med Karlavagnsgatan. Med kollektivtrafiken tar det knappa tio minuter till city.

Vad kommer finnas i Karlastaden?

Karlastaden ska bli en blandstad som lever dygnet runt, alla dagar. Totalt planerar vi för cirka 2 000 bostäder i varierade storlekar, prisklasser och upplåtelseformer. Här ska byggas såväl bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och bostäder för äldre. Utöver lägenheter kommer det finnas gott om kontorslokaler och kommersiella ytor med restauranger och butiker. I planen finns även skola, förskola samt service i form av exempelvis vårdcentral, tandläkare och apotek.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet i stort? Skicka ett mail till info@karlastaden.se

Intresserad av att bo här? I dagsläget kan du anmäla ditt intresse för Karlatornet, läs mer på karlatornet.se

Intresserad av att hyra lokal här? Kontakta Fredrik Karlsson. Telefon: 031-712 97 02. E-post: fredrik.karlsson@karlastaden.se